Verksamhetspolicy

 

(Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö)

FSAB tillhandahåller motiverad och kunnig personal som håller en hög servicenivå och tillgänglighet för våra kunder. Till våra duktiga medarbetares hjälp håller vi maskiner och utrustning i ett gott och ändamålsenligt skick.

FSAB erbjuder ett professionellt bemötande med korrekt dokumentation till våra kunder. Avtal inkl. tider och priser som är överenskommet ska hållas. Vi ska, i alla avseenden, bedriva verksamheten säkert med begränsad miljöpåverkan genom att aktivt försöka minska företaget koldioxidutsläpp med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagar och krav.

Arbetsmiljön skall präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet. Vi vill att alla medarbetare ska finna arbetet meningsfullt och därigenom trivas på jobbet. FSAB accepterar ingen diskriminering eller mobbing på arbetsplatsen p.g.a. kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller annan skillnad mellan de anställda.

FSAB:s medarbetare förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att motsvara kundernas förväntningar. Detta sker genom att hålla rätt kvalitet och vårda våra goda kontakter. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.

Kvalitets, miljö- och arbetsmiljöfrågor ser vi som en framgångsfaktor, både i enskilda projekt och för ett långsiktigt affärsförhållande med våra kunder. Vi använder oss av accepterade branschrekommendationer och arbetsmetoder. Med kompetent personal och systematiska egenkontroller säkerställer vi ett professionellt utförande under hela utförandet.

Genom att systematiskt arbeta med riskidentifieringar och riskanalyser kan vi förebygga och förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa samt eliminera faror och minska arbetsmiljörisker.

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet och ledningssystem och ser våra bindande krav gentemot våra intressenter som lägsta nivå att uppfylla.