Våra tjänster

Oljeskiljare & slamavskiljare

Oljeavskiljare installeras där det finns risk oljeutsläpp, både som skydd mot tillfälliga lite större utsläpp eller som skydd av reningsverk mot olyckshändelser. Oljeavskiljare förhindrar att miljöfarliga och oönskade ämnen såsom olja eller drivmedel. Exempel på verksamheter som har krav på installation av oljeavskiljare är bilverkstäder, biltvättar, bensinstationer och parkeringsplatser.

Tömma oljeavskiljare

För att följa reningskraven behöver oljeavskiljaren även besiktigas i samband med den tömning och rengöring som ska ske minst var femte år eller när halva slamvolymen eller 80 procent av oljeavskiljarens lagringskapacitet för olja är uppnådd. FSAB hjälper er med tömning och besiktning av er oljeavskiljare.

Vi tar hand om det farliga avfallet i form av olja och slam som produceras i samband med tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor. FSAB hjälper er även med slamsugning av oljeavskiljaren för att säkerställa bästa möjliga funktion.

FSAB har lång erfarenhet inom sanering och underhåll av såväl oljeavskiljare, fettavskiljare och fastigheter, vi rekommenderar att oljeavskiljare töms helt minst en gång om året.

Behöver ni hjälp med tömning av oljeskiljare eller slamsugning?
Kontakta oss på FSAB så hjälper vi er med er oljeavskiljare.

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?