Våra tjänster

Fungicidbehandling

Förebygg mögel- & svamppåväxt

Om risken för röta och mögelskador finns kan det vara bra att göra en fungicidbehandling på ytor för att motverka uppkomsten av påväxt.

Har mögelpåväxt redan uppkommit behöver orsaken till påväxten fastställas samt att ytan bör mögelsaneras.

Vid fungicidbehandlingar behandlas trä, murverk och betong med fungicid, ett behandlingsmedel som kan användas både i förbyggande och bekämpande syfte. Fungicider kallas de ämnen som är giftiga för svampar vilket gör fungicidbehandling till ett effektivt verktyg mot många typer av rötsvamp, även äkta hussvamp.

Risken för uppkomsten av mögel ökar i fuktiga utrymmen och här kan det vara extra viktigt att fungicidbehandla såväl trämaterial som betongytor. Är du oroligt för fuktnivåerna hos dig kan du läsa mer om våra tjänster inom avfuktning.

FSAB utför professionella och säkra fungicidbehandlingar för att hjälpa dig hålla ytor och utrymmen fria från mögel. Kontakta oss för mer information kring fungicidbehandlingar.

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?