Våra tjänster

Högtryckstvätt, Marktvätt & Färgborttagning

 

Ingrodd smuts på gångplattor, murar eller uppfarter kräver tid och rätt utrustning för att få bort. FSAB har modern och mobil utrustning och kan hjälpa er med genuin högtryckstvättning. Vi åtar oss flera typer av högtryckstvättningsarbeten. Behöver ni hjälp med att rengöra fasaden eller taket? Läs mer om vår fasad- och takrengöringtjänst.
Beroende på vad som ska rengöras och vilken typ av nedsmutsning det rör sig om behöver utrustningen, vattentryck, flöde och temperatur anpassas utifrån ändamålet. Om högtrycksutrustningen inte räcker till och kemikalier krävs använder sig FSAB enbart av kemikaliska rengöringsmedel som är biologiskt nedbrytbara för minsta möjliga miljöpåverkan.

Högtryckstvättning

Högtryckstvättning är en effektiv och miljövänlig rengöringsmetod som möjliggör grundlig rengöring av nedsmutsade ytor med relativt små mängder vatten. På grund av sin effektivitet används högtryckstvättning vid rengöring av gångplattor, murar, busskurer, cisterner, innergårdar med mera. FSAB har både utrustningen och kunskapen för att utföra högtryckstvättning på ett kostnadseffektivt, miljövänligt och grundligt sätt.

Marktvätt med högtryck

Att rengöra markplattor, uppfarter, gångvägar och gångplattor med högtryck är ett enkelt sätt att lyfta intrycket och gör många gånger att gångar och dylikt ser som nya ut. Med hjälp av anpassad utrustning spolar, borstar och rengör vi sten och markbeläggningar utan onödig påverkan av närområdet. En s.k. plattvätt rengör snabbt och enkelt asfalterade eller stenlagda uppfarter eller gångar utan att stänka upp på byggnader eller objekt i omgivningen.

 

Färgborttagning

Vid färg eller klotterborttagning kan det krävas anpassad utrustning för att uppnå önskat resultat med rengöringen. Beroende på färg, underlag samt önskat resultat väljer vi den bäst lämpade metoden.

 

Behöver ni hjälp med högtryckstvättning?

Kontakta oss på FSAB så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?