Våra tjänster

Blästring

Vad är isblästring?

Isblästring är en torr, skonsam och miljöanpassad saneringsmetod. Ytan som ska rengöras blästras med små pellets av torr is. Pelletsen träffar ytan och genom den friktion som uppstår så blir koldioxiden gasformig. Gasen expanderar kraftigt och ytan/möglet avlägsnas av den kraftiga expansionen. Metoden lämnar inget avfall eller fukt efter sig, vilket gör att metoden är särskilt bra att använda vid känsliga miljöer. Det enda som återstår är beläggningen som blästrats bort och denna kan oftast dammsugas eller sopas upp. Avfallet lämnas till återvinningsstationen.

Vad använder man det till?

Isblästring fungerar perfekt till allt inom borttagning, rengöring samt sanering. Användningsområdena är oändliga. Kolsyreblästra bort t.ex. mikrobiella skador, så kan vi på kort tid och mycket kostnadseffektivt rengöra och sanera de skadade ytorna. Koldioxiden som används är en biprodukt från förbränning, såsom avfall. Isblästring tillför således inte någon mer koldioxid i naturen eller atmosfären, utan återanvänder den som redan finns tillgänglig.

Vi arbetar med isblästring i hela Mälardalen såsom Stockholm, Västerås och Enköping.

Ta en kontakt så hjälper vi dig!

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?