Fastighetsjour

Ring till FSAB
fastighetsjour fsab uppsala

Det går inte att veta när olyckan är framme och den anpassar sig sällan efter kontorstimmarna. Vi har hela vår verksamhetstid följt principen att vi ska ställa upp för våra kunder när de behöver det! Därför erbjuder vi jour dygnet runt för dig som bor i Uppsala. Vår jour är även ansluten till SOS Alarm.

Inställelsetid:
Vi har en jourmontör samt en arbetsledare i beredskap som samverkar vid behov. Oavsett vilken tid eller dag det är i veckan har den första jourhavande en inställelsetid på 40 minuter. Arbetsledaren har en inställelsetid på 2 timmar. Självklart har arbetsledaren möjlighet att kalla in mer personal vid större skador.

Är du i behov av fastighetsservice/fastighetsjour? Ring oss på 0771-410 900.