Våra tjänster

Fastighetsjour i Uppsala

Det går inte att veta när olyckan är framme och den anpassar sig sällan efter kontorstimmarna. FSAB har under hela vår verksamhetstid följt principen att vi ska ställa upp för våra kunder när de behöver det! Därför erbjuder vi jour dygnet runt för dig som bor i Uppsala för de ärenden som kräver mer akuta åtgärder. Vår fastighetsjour är även ansluten till SOS Alarm.

RING FASTIGHETSJOUR

Vad är ett akut fel?

Det är inte alltid lätt att veta vad som går under akuta fel. Nedan listar vi några exempel på vad som utgör ett akut problem.

Vatten & avlopp:

En utströmmande vattenläcka bör åtgärdas direkt, men ett mindre läckage kan oftast vänta till nästkommande vardag!
Stopp i avlopp kan ibland lösas genom att hälla en hink med vatten i toaletten men om vattnet i avloppet stiger av sig själv är det dags att ringa jouren!

Dörrar & gemensamma utrymmen:

Om du haft inbrott ska du alltid ringa polisen innan du ringer jouren. För dörrar och portar som inte går att öppna, låsa eller stänga är det aktuellt att ringa till fastighetsjouren! En hiss som inte fungerar är även det ett akut ärende som jouren kan hjälpa till med.

Övriga akuta ärenden:

El som inte fungerar trots fungerande säkringar och betalda räkningar är ett ärende för jouren. Även glaskross och skadegörelse kan vara aktuellt för jouren om det finns risk för personskador!

Om du är osäker på huruvida ditt ärende är i behov av fastighetsjouren, ring till oss på 0771-410 900!

 

Inställelsetid

Vi har en jourmontör samt en arbetsledare i beredskap som samverkar vid behov. Oavsett vilken tid eller dag det är i veckan har den första jourhavande en inställelsetid på 40 minuter. Arbetsledaren har en inställelsetid på 2 timmar. Självklart har arbetsledaren möjlighet att kalla in mer personal vid större skador.

Är du i behov av fastighetsjour? Ring oss på 0771-410 900.

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?