Våra tjänster

Slamsugning

FSAB vill vara ditt förstahandsval för professionella slamsugningstjänster i Uppsala!

Med vår djupa kunskap och långa erfarenhet är vi ledande inom effektiva och miljövänliga slamsugningslösningar. Vårt engagemang för miljön genomsyrar allt vi gör, från noggrann slamtömning till säker avfallshantering. Låt oss hjälpa er när det är dags för slamsugning.

Slamsugning är en metod för att avlägsna slam, avfallsvatten och andra material från avloppssystem, brunnar, och cisterner. Processen innebär användning av specialutrustade fordon som suger upp slammet och transporterar det till lämplig behandlingsanläggning för vidare hantering eller återvinning. Det är en viktig tjänst för att underhålla sanitära och miljömässiga standarder.

Slamtömning

På FSAB förstår vi vikten av regelbunden och korrekt slamtömning för att förebygga stopp och underhålla infrastrukturen. Vårt team av experter använder den senaste tekniken för att garantera en smidig och miljövänlig process, alltid med ditt bästa för ögonen.

Slamtömning avser processen att tömma och rengöra tankar, brunns- och avloppssystem från ackumulerat slam och avfall. Detta inkluderar tömning av septiktankar, fettavskiljare och andra avfallshanteringsanordningar. Regelbunden slamtömning är viktig för att förebygga blockeringar och underhålla en god sanitär standard samt för att skydda miljön.

Slamsugning med FSAB

Med våra slamsugnings- och spolbilar hjälper vi dig snabbt och proffsigt. Vi löser allt från avloppsproblem till tömning av tankar och du slipper onödiga driftsstopp.

  • Slamsugning av fett- eller oljeavskiljare
  • Spolning av rör, avlopp och ledningar
  • Slamsugning och rensning av brunnar
  • Kamerainspektion av avloppsrör
  • Rotskärning

Behöver ni hjälp med slamsugning?
Kontakta oss på FSAB så hjälper vi er med er oljeavskiljare.

Frågor & svar slamsugning

 

Vad är slamsugning?

Slamsugning är en process där man använder specialutrustning för att suga upp och transportera bort slam och avfall från avloppssystem, brunnar och tankar.

När ska man slamsuga?

Slamsugning bör genomföras när avloppssystem börjar visa tecken på blockering eller som en del av ett regelbundet underhållsschema för att förebygga problem.

Hur ofta gör man slamtömning?

Frekvensen för slamtömning varierar beroende på systemets storlek och användning, men det rekommenderas ofta att utföra det årligen för att upprätthålla systemets funktion och hygien.

 

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?