Våra tjänster

Fettavskiljare, installation & tömning

Fettavskiljare är en fast installation som är utformad för att förhindra fettutsläpp i avloppet. Fastighetsägare ansvarar för att installera fettavskiljare i fastigheter där livsmedelsverksamheter är verksamma. Exempel på verksamheter som kräver fettavskiljare:

Bagerier, Konditorier och Kaféer
Restauranger, Catering-, Gatu-, Skol- och Storkök
Hotell och Äldreboende

Fettavskiljaren förhindrar att fett spolas ut i avloppet och stelnar och är en viktig del i att säkerställa en fungerande infrastruktur i samhället.

Tömning av fettavskiljare

Fastighetsägaren ansvarar även för att tömningen av fettavskiljaren sker i enlighet med tömningsintervallen satt av svensk standard SS-EN 1825-2. FSAB kan hjälpa dig som är fastighetsägare med tömning, rengöring och underhåll av er fettavskiljare.

Installation av fettavskiljare

 Förutom riktlinjerna kring när fettavskiljaren ska tömmas finns det även krav på hur och vart fettavskiljaren ska vara installerad. Några av kraven för installation av fettavskiljare:  

Installationen ska göras så att tömning inte orsakar problem eller olägenheter.
Fettavskiljaren ska förses med lukttät beteckning.
Fettavskiljaren ska installeras så nära källan till fettutsläpp som möjligt.

Förutom detta det även bra att säkerställa att fettavskiljarens dimensioner och kapacitet matchar verksamhetens behov. FSAB kan hjälpa er med val av fettavskiljare samt installationen.

Behöver ni hjälp med tömning, underhåll eller installation av fettavskiljare? Kontakta oss på FSAB så hjälper vi er!

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?