Rörinspektion

Ring till FSAB
rorinspektion_620w

Vi utför rörinspektion i alla typer av ledningssystem. Detta kan vara i samband med felsökning, kontroll av ledningarnas skick inför stambyte eller i samband med slutbesiktning av nybyggda avloppsledningar. Vi är auktoriserade enligt STVF, och vid behov lämnar vi inspektionen på ett USB minne eller cd-skiva med protokoll.