Våra tjänster

Asbestsanering

Vi på FSAB kan hjälpa dig med en trygg och säker sanering av asbest. Vi har stor erfarenhet av asbestsanering i såväl stora som små projekt. All saneringspersonal samt arbetsledare är utbildare i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:1 och har tillstånd för att arbeta med asbest.

Asbest har varit totalt förbjudet sedan 1982 men förekommer fortfarande i flera byggnader. Att bo i en bostad där asbest förekommer innebär inte en direkt fara då de farliga asbestfibrerna enbart frigörs när man bearbetar eller river material som innehåller asbest. Fibrerna stannar kvar länge i luften och är väldigt farliga att andas in då det kan leda till flera farliga lungsjukdomar däribland cancer. Att sanera sin bostad från asbest kan således skapa en större trygghetskänsla samt förhindra att dessa farliga fibrer frigörs av misstag.

Under 50-, 60- och 70-talet användes asbest flitigt och kan därför förekomma i större grad i hus och byggnader som byggdes eller renoverades under denna period.

I asbest kan förekomma i:

  • Brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum
  • Bullerskydd och armeringar i skivor, kanaler och golvplattor
  • Eternitskivor och eternitplattor
  • Färger och plaster
  • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
  • Fönsterkitt, fix och fog till kakel
  • Lim och underskikt till golvmattor
  • Värmeisolering i rör och värmepannor.

FSAB utför sanering av asbest och ser till att ni kan känna er säkra i att ert hem är fritt från farliga asbestfibrer. 

Behöver du hjälp med asbestsanering eller vill du veta mer om hur vi jobbar? Ring oss på 0771-410 900 så berättar vi mer om hur i kan hjälpa just dig.

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?