Sanering

Ring till FSAB
sanering1_620w

Vattenskadesanering

Vi hjälper er med sanering av vattenskador. Akuta vattenskador kräver snabba insatser för att begränsa skadornas omfattning. FSAB har mycket hög tillgänglighet och avlägsnar vattnet snabbt och effektivt. Läs mer om Vattenskadesanering här.

Asbestsanering

Vi har stor erfarenhet av asbestsanering av såväl  stora som små projekt.
Saneringspersonal samt arbetsledare är utbildade enligt AFS 2006:1. Läs mer om Asbestsanering här.

Blodsanering

Vi sanering av blod krävs säker utrustning, erfoderlig vaccination
samt erfaren personal. Vi sanerar-desinficerar-förhindrar smittorisker.

Brandsanering

Sanering efter brand kan förhindra stora värdeförluster. FSAB kan hjälpa er med sanering för att minska värdeförlusten i fastighet och lösöre. Läs mer om Brandsanering här.

Klottersanering

FSAB sanerar bort klotter på i stort sett vilket underlag som helst.
Samtliga rengöringsmedel är bilogiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer.
Företaget arbetar konsekvent efter att allt klotter garanteras bli fotograferat-
polisanmält-sanerat inom 24 tim.

Golvsanering

Vi har stor erfarenhet inom golvsanering, och har haft många uppdrag.
Det har rört sig om slipa bort färg, asfalt,  limrester, epoxy, spackel etc.

Industrisanering

Sanering inom industri ställer höga krav på kompetens och utrustning.
Olika industrier kräver olika lösningar, och med våran erfarenhet kan man
tryggt låta oss ansvara för denna typ av saneringsarbeten.

Misärsanering

Tyvärr är detta ett vanligt samhällsproblem. Det finns bostäder med
som blivit så totalt nedsmutsade att de knappast kan kallas beboliga.
Med våran erfarna personal sanerar vi dessa till ursprungligt skick.

PCB Sanering (polyklorerade bifenyler)

Samtliga av företagets saneringspersonal är utbildade enligt
SFR:s kurs Sanera PCB-haltiga fogar. Enligt Förordning 2007:19, skall
fogmassor och golvmassor med mer än 500ppm saneras.

Liksanering

Vill du ha mer information eller beställa dessa tjänster av FSAB,
kontakta oss på 0771-410 900, så berättar vi mera.

Mögelsanering

I företaget finns flera års erfarenhet av denna typ av sanering.
Vår personal är utbildad enligt Statens provningsantalts utformade kurser i
Mögel och rötskador i byggmiljö, vi  utför en skadeutredning- därefter utförs en grundlig sanering. Läs mer om Mögelsanering här.

Sanering av lösöre

Vid brand eller vattenskador, skadas som regel lös egendom, som kläder, textilier, prydnadssaker, maskiner, konstverk, möbler, sängkläder, elektronik mm. FSAB inventerar, packar, transporterar, magasinerar, tvättar, stryker, lagar och återtransporterar skadat och åtgärdat lösöre, direkt hem till kunden.

Städ

Efter renovering eller sanering behöver lokaler och fastigheter avslutningsstädas innan de kan öppnas för allmänheten igen. Vi utför städning av alla typer av lokaler.