Våra tjänster

Fuktmätning av material

Fukt medför skaderisk och för att avgöra huruvida ett material är fuktigt behövs en fuktmätning göras. Vill du mäta fukt i ditt hem eller annan inomhusmiljö kan du läsa mer på vår sida för utredning av inomhusmiljö.

Enheter för fuktmätning

När man mäter fukt använder man sig oftast av två enheter för att ange fuktnivå.

Fuktkvot är den enhet som anger vattenmängdens vikt i en viss volym av ett material i förhållande till vikten av samma material när det är torrt. Fuktkvot används för homogena material som exempelvis trä.

Den andra enheten som används för fuktmätningar är relativ fuktighet. Den relativa fuktigheten mäter fuktnivån i ett materials luftporsystem och anger alltså mängden vattenånga i förhållande till den maximala mängden vattenånga som luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen.

Låter det krångligt? FSAB hjälper er med alla krångliga begrepp och enheter. Vi erbjuder fuktmätning av bjälklagsfyllning, trävirke och isolering. Skulle fuktnivåerna kräva åtgärder kan vi självklart hjälpa er med detta också, vi har lång erfarenhet av allt från vattenskadesanering och avfuktning till renovering.

Behöver ni hjälp med fuktmätning av material?
Kontakta oss på FSAB så hjälper vi er.

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?