Våra tjänster

Exkrementsanering

FSAB utför exkrementsaneringar för grundlig och säker borttagning av urin, avföring och blod. Vi utför även sanering efter dödsfall.


Blodsanering

Vid blodsanering avlägsnar vi blod från olika ytor och material. Behovet av en blodsanering kan uppstå efter olyckor eller sjukdom. Oavsett anledning är det viktigt att saneringen genomförs på rätt sätt med korrekt utrustning då blod kan bära på allvarliga smittor.
FSAB utför blodsanering med gedigen skyddsutrustning som innefattar både skyddskläder och skydd för ansikte och mun, vi ser även till att våra anställda har de nödvändiga vaccinationer som krävs för att minska smittorisken.

Sanering efter dödsfall
FSAB är även behjälpliga när det kommer till sanering efter dödsfall. Liksanering är ett väldigt känsligt uppdrag som både kräver kunskap i den psykologiska påfrestningen för den som utför saneringen samt förståelse för vikten av att kommunicera med de anhöriga.
Anledningen till att en liksanering behövs skiljer sig, det kan bero på naturlig bortgång eller personer som avlidit till följd av andra anledningar.

Att sanera efter dödsfall innefattar ett flertal olika procedurer och omfattningen av arbetet skiljer sig från fall till fall. FSAB är behjälpliga under hela processen och ser till att liksaneringen går så effektivt som möjligt, utifrån den specifika situationen.

Välkommen att ta kontakt med oss på FSAB för mer information kring våra tjänster kring exkrementsanering, blodsanering eller liksanering.  

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?