Företaget

Fastighets & Saneringstjänst, FSAB bildades i juni 1999 med ambition att bli ett fullserviceföretag inom fastighets och skadeservice. Vi har specialkompetens för att klara av de tuffa krav som ställs på sanering, bygg, vvs, industriservice och fastighetsjour. Våra kunder finns inom i stort sett alla branscher exempelvis industrier, byggbolag, försäkringsbolag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata personer. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 samt kvallitetscertifierade enligt ISO 9001:2008

Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög kvalitet på utförda tjänster. Vi hjälper våra kunder att få en så god service som möjligt genom att tillhandahålla utbildad och motiverad personal, samt en modern och välanpassad maskinpark.

iso14001 iso9001

Läs vår verksamhetspolicy