Inblåsning

Ring till FSAB
inblasning1

FSAB kan blåsa in stenmaterial istället för att behöva bära. Detta spar både på rygg och tid.Vid exempelvis renovering av krypgrund kan vi med våran vacumsug blåsa in tvättad singel. Vi utför dessa inblåsnings uppdrag i hela Mälardalen. Vi har även kapacitet att blåsa upp exempelvis singel på tak.