Våra tjänster

Sanering Coronavirus

FSAB använder en automatiserad appliceringsmetod som omvandlar väteperoxid till ett mycket kraftfullt desinfektionsmedel som dödar Coronaviruset. Tekniken är den enda lösningen i branschen som kan garantera resultat under 60 minuter utan farliga restprodukter. Det bildas ingen doft och det lämnas inga restprodukter som kan orsaka följdskador på individ eller miljö.

Hur vet du att samtliga ytor desinficerats?

Genom att använda Nocotest verifieras appliceringen direkt under processen. Nocotest är teststickor som reagerar genom att ändra färg när dom utsatts för väteperoxid. Enkelt och effektivt.

Vill ni veta mer om vår Coronasanering?

Kontakta oss via formuläret.

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?