Avloppsrensning

Ring till FSAB

Stopp i avloppet? Vi hjälper dig!

Fast pris 2447 kronor*

Detta ingår vid beställning av avloppsrensning:

  • Etablering / avetablering inom radie ifrån Uppsala centrum 20 kilometer
  • Arbetskostnad och spolbil
  • Gäller Måndag – Fredag 07.00 – 16.00
  • Renspolning av normalt avloppsstopp
  • Inklusive moms och Rotavdrag
  • * Rotavdraget gäller ej Bostadsrättsföreringar