Våra tjänster

Rivning & Bilning

Rivning av oljetankar, hus, centraler m.m.

FSAB strävar alltid efter att arbeta miljövänligt, något som har gjort att vi alltid försöker hitta nya och anamma miljövänliga arbetssätt i vårt dagliga arbete. Detta innebär att vi idag återvinner och sorterar allt avfall som uppkommer vid såväl stora arbeten som total rivning som mindre renoveringar samt att vi genomför en miljöinventering av marken efter rivning av hus för att kontrollera eventuell förekomst av förorenad mark.

FSAB utför rivning av hela eller delar av fastigheter. Rivningsavfallet sorteras och transporteras till avfallsanläggning och vid totalrivning kontrollerar vi förekomsten av föroreningar i marken. Vi har erfarenhet av att genomföra både selektiva rivningar och totala rivningsarbeten.

Vanliga rivningsuppdrag för oss på FSAB är rivning av oljepannor och oljetankar, här ser vi även till att suga bort eventuell olja i pannan/tanken innan rivningsarbetet påbörjas samt att sanera från eventuellt miljöfarligt avfall efter demonteringen. Nedskärning, rivning och skrotning av stora undercentraler är också vanligt förekommande rivningsuppdrag för oss, förutom detta kan vi självklart utföra totala rivningar av hus och byggnader.

Bilning i betong, tegel & granit

Bilning av golv är något som har ökat i efterfrågan under de senaste åren i takt med att fler vill dölja vatten och rörinstallationer vid exempelvis badrumsrenoveringar.

FSAB erbjuder bilning och spårsågning av betong, tegel och granit med såväl handhållna bilningsmaskiner och bilningsrobotar (s.k. brokkning) som stora grävmaskiner och hydrauliska betonghammare. För byte av avlopp i källargolv eller nyinstallationer av golvbrunnar och rännor utför vi även golvsågning i betonggolv. Förutom detta erbjuder FSAB även sönderklippning av betongväggar vid behov. 

Precis som med allt vårt arbete ser vi till att avfallet från bilning eller rivning hamnar på rätt plats och återvinns i den mån det är möjligt.

Behöver ni hjälp med att riva eller bila upp golv och väggar?
Kontakta oss på FSAB så diskuterar vi den bästa lösningen för er!

Förfrågan

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster? Ring oss på 0771 – 410 900 eller använd formuläret här så kontaktar vi dig.

Har du frågor eller funderingar på våra tjänster?