Rivning & bilning

Ring till FSAB
bilning2_620w

FSAB arbetar enligt principen att söka miljövänliga alternativ, det innebär att vi återvinner och
sorterar allt avfall, som uppkommer vid total rivning eller vid små eller stora renoveringar.

Vanliga uppdrag är röjningsarbeten efter brand,och storm m.m. Med våran erfarna saneringspersonal kan vi med hjälp av egna maskiner tansporter och avfallshantering utföra dessa skador på ett snabbt, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

Vanliga uppdrag vi utför är rivning av oljepannor samt oljetankar. Nedskärning/skrotning av stora undercentraler är också vanligt förekommande. Vi hjälper även till med sågning, bilning och rivning i betong, tegel och granit.