Slamsugning eller tömning tank, vi hjälper dig.

Med våra slamsugning- och spolbilar hjälper vi dig snabbt och proffsigt. Vi löser allt från avloppsproblem till tömning av tankar och du slipper onödiga driftsstopp.

  • Slamsugning av fett- eller oljeavskiljare
  • Spolning av rör, avlopp och ledningar
  • Slamsugning och rensning av brunnar
  • Kamerainspektion av avloppsrör
  • Rotskärning