Mögelsanering

Är du orolig för ditt vindsutrymme eller upptäckt mögel. Kontakta FSAB. Vi erbjuder kostnadseffektiv metod att sanera påväxt av mögel med desinficeringsmedel eller blästring med kolsyreis. Med våra duktiga fukttekniker kan vi lämna utförlig rapport med förslag på åtgärder för att förhindra återkomst av mögelangrepp. Behöver du hjälp med att åtgärda orsakerna till uppkommen kan vi bistå med duktiga och erfarna byggnadsarbetare.