Högtrycksspolning

spolning_620wVid akuta problem med stopp i avloppet kan vi vara snabbt på plats. Vi hjälper
även till med att förebygga att stopp inträffar genom att underhållsspola av fastighetens avloppssystem.