Isblästring ( kolsyreisblästring )

FSAB utför kolsyreisblästring av timmerstomme. Metoden lämnar inget avfall eller fukt efter sig. Vid blästringen används pellets av  torris och när denna träffar  ytan blir den gasformig. Kolsyreisblästring är ett utmärkt val vid sanering av mikrobiella skador. FSAB utför sanering med isblästring i hela Mälardalen.