Integritetspolicy mot kund/leverantör

Bibehållandet av skydd för din personliga integritet är viktigt för FSAB. Denna integritetspolicy beskriver FSAB:s nuvarande policy avseende vår behandling av personuppgifter. Om du inte samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy skall du inte förse oss med dina personuppgifter. Vid behov kan FSAB komma att revidera denna Integritetspolicy, till exempel på grund av ändringar i lagstiftning, ändringar i vår personuppgiftsbehandling eller vid introduktion av nya eller ändrade funktioner på våra webbplatser. Tidpunkten för den senaste revideringen framgår längst ned i denna Integritetspolicy. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar. Du bör därför regelbundet granska integritetspolicyn på FSAB:s webbplats så att du har kännedom om den aktuella policyn för personuppgiftsbehandling. Genom att fortsätta att använda våra tjänster efter ändring genomförts anses du ha samtyckt till sådan ändring.

Säkerhet
FSAB använder lämpliga administrativa, tekniska och fysiska hjälpmedel för att skydda personuppgifter. Vidare vidtar FSAB lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter är korrekta, uppdaterade och fullständiga.
FSAB garanterar inte att din användning av vår webbplats sker konfidentiellt och ansvarar inte för någon skada som du eller någon annan person kan komma att lida till följd av din användning eller eventuell information som du har lämnat röjs för någon utomstående. Lämna således inte känsliga uppgifter på vår hemsida.

Insamling och behandling av personuppgifter mot kund/ leverantör
Personuppgifter omfattar all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, såsom till exempel uppgift om namn, e-postadress, IP-adresser och telefonnummer.
Vi samlar in personuppgifter om dig på olika sätt, såsom närmare beskrivs nedan.
Vid en beställning av arbete behöver vi namn & adress för fakturering.
Begär du rotavdrag som privatperson behöver vi ditt personnummer för redovisning till skatteverket, men endast i detta avseende.
Vi tar alltid ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig. Din mailadress sparas om du uppgivit den efter förfrågan.
Ibland tar vi kort på skador för att kunna göra skaderapporter till bl.a. försäkringsbolag.
Företagskunder lämnar sitt organisationsnummer.
Mailkonversationer sparas endast om de är relevanta för arbetet och ej innehåller känsliga personuppgifter.

Alla dessa uppgifter är underlag för att vi ska kunna genomföra vårt arbete på ett korrekt sätt. Dessa uppgifter sparas i vårt affärssystem med behörighet av ett få antal personer.
Som kund kan du alltid be att få utdrag på de uppgifter vi sparat samt be oss att ta bort uppgifter som ej bokföringsmässigt behöver sparas i 7 år.

Har du frågor ang. vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på tel. 0771-410 900 eller via vår mail info@fsab.eu