Sanering

sanering1_620w

Vattenskadesanering

Vi hjälper er med allt inom sanering av vattenskador. Vid akuta vattenskador är det avgörande med snabba insatser för att begränsa skadornas omfattning. FSAB har mycket hög tillgänglighet och avlägsnar vattnet snabbt och effektivt.

En vattenskada kan bero på vatten som sprutar ur ett trasigt rör eller efter ett häftigt skyfall där vattnet inte rann undan ordentligt. Länspumpning för dränering hjälper till att pumpa bort och tömmer källare, båtar eller andra utrymmen på vatten. Vi utför även vattensugning, desinficering och torkning.

Asbestsanering
Vi har stor erfarenhet av asbestsanering av såväl  stora som små projekt.
Saneringspersonal samt arbetsledare är utbildade enligt AFS 2006:1,

Blodsanering
Vi sanering av blod krävs säker utrustning, erfoderlig vaccination
samt erfaren personal. Vi sanerar-desinficerar-förhindrar smittorisker.

Brandsanering

Sanering efter brand ofta kan rädda mer än man tror. För både fastighet och lösöre som drabbats av brandskador kan insatser göras som reducerar värdeförlusten. När olyckan varit framme hjälper FSAB er med en heltäckande lösning av brandsanering. Vi sanerar efter bränder som skett på företag likväl som hanterar brandsanering av en bostad.

Vid en brand sker händelseförloppet snabbt och därför är det viktigt att även agera fort. När vår kunniga personal kommer fram startar räddningen omedelbart, där en prioriteringslista utformas. Varje fall är unikt och handlingsplanen utformas behoven utefter enskilt ärende.

Vid saneringen efter branden ingår rengöring och återställning av golv, väggar och tak. Utöver sanering av fastigheten hjälper vi även till med besiktning, hantering och sanering av skadat lösöre. Vi går igenom och värderar lösöret, för att kunna avgöra vad som kan räddas och vad som ska åtgärdas. Med hjälp av speciella metoder för luktsanering kan vi få bort brand- och röklukt.

Vill du ha mer information eller beställa bandsanering till er, kontakta oss på FSAB.

Klottersanering
FSAB sanerar bort klotter på i stort sett vilket underlag som helst.
Samtliga rengöringsmedel är bilogiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer.
Företaget arbetar konsekvent efter att allt klotter garanteras bli fotograferat-
polisanmält-sanerat inom 24 tim.

Golvsanering
Vi har stor erfarenhet inom golvsanering, och har haft många uppdrag.
Det har rört sig om slipa bort färg, asfalt,  limrester, epoxy, spackel etc.

Industrisanering
Sanering inom industri ställer höga krav på kompetens och utrustning.
Olika industrier kräver olika lösningar, och med våran erfarenhet kan man
tryggt låta oss ansvara för denna typ av saneringsarbeten.

Misärsanering
Tyvärr är detta ett vanligt samhällsproblem. Det finns bostäder med
som blivit så totalt nedsmutsade att de knappast kan kallas beboliga.
Med våran erfarna personal sanerar vi dessa till ursprungligt skick.

PCB Sanering (polyklorerade bifenyler) 
Samtliga av företagets saneringspersonal är utbildade enligt
SFR:s kurs Sanera PCB-haltiga fogar. Enligt Förordning 2007:19, skall
fogmassor och golvmassor med mer än 500ppm saneras.

Liksanering
Vill du ha mer information eller beställa dessa tjänster av FSAB,
kontakta oss på 0771-410 900, så berättar vi mera.

Mögelsanering
mögelsanering fsab uppsalaI företaget finns flera års erfarenhet av denna typ av sanering.
Våran personal  som är utbildade enligt Statens provningsantalt utformade kurser i
Mögel och rötskador i byggmiljö, vi  utför en skadeutredning- därefter utförs en grundlig sanering. Film >>

Sanering av lösöre
Vid brand eller vattenskador, skadas som regel lös egendom, som kläder, textilier, prydnadssaker, maskiner, konstverk, möbler, sängkläder, elektronik mm. FSAB inventerar, packar, transporterar, magasinerar, tvättar, stryker, lagar och återtransporterar skadat och åtgärdat lösöre, direkt hem till kunden.

Städ
Efter renovering eller sanering behöver lokaler och fastigheter avslutningsstädas innan de kan öppnas för allmänheten igen. Vi utför städning av alla typer av lokaler.