Sanering

sanering1_620w

Vattenskadesanering
Om vattnet sprutar ur ett trasigt rör eller ett häftigt skyfall lägger fastigheter under vatten, då är det bråttom. Vid akuta vattenskador är det avgörande med snabba insatser för att begränsa skadornas omfattning. FSAB erbjuder mycket hög tillgänglighet. Vi hjälper till med länspumpning-vattensugning-desinficering-torkning.

Felaktiga byggsätt, fuktiga byggmaterai, oupptäckta läckor. Detta är vanliga orsaker till fuktskador i bjälklag. Vi hjälper till med läcksökning-rivning-torkning-återställning.

Asbestsanering
Vi har stor erfarenhet av asbestsanering av såväl  stora som små projekt.
Saneringspersonal samt arbetsledare är utbildade enligt AFS 2006:1,

Blodsanering
Vi sanering av blod krävs säker utrustning, erfoderlig vaccination
samt erfaren personal. Vi sanerar-desinficerar-förhindrar smittorisker.

Brandsanering
Händelseförloppet vid en brand är snabbt. När våran personal kommer
fram startar räddningen omedelbart, en prioriteringlista utformas.
Vi sanerar-rengör-återställer golv, väggar och tak. Vi hjälper även
till med hantering och sanering av skadat lösöre.

Klottersanering
FSAB sanerar bort klotter på i stort sett vilket underlag som helst.
Samtliga rengöringsmedel är bilogiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer.
Företaget arbetar konsekvent efter att allt klotter garanteras bli fotograferat-
polisanmält-sanerat inom 24 tim.

Golvsanering
Vi har stor erfarenhet inom golvsanering, och har haft många uppdrag.
Det har rört sig om slipa bort färg, asfalt,  limrester, epoxy, spackel etc.

Industrisanering
Sanering inom industri ställer höga krav på kompetens och utrustning.
Olika industrier kräver olika lösningar, och med våran erfarenhet kan man
tryggt låta oss ansvara för denna typ av saneringsarbeten.

Misärsanering
Tyvärr är detta ett vanligt samhällsproblem. Det finns bostäder med
som blivit så totalt nedsmutsade att de knappast kan kallas beboliga.
Med våran erfarna personal sanerar vi dessa till ursprungligt skick.

PCB Sanering (polyklorerade bifenyler) 
Samtliga av företagets saneringspersonal är utbildade enligt
SFR:s kurs Sanera PCB-haltiga fogar. Enligt Förordning 2007:19, skall
fogmassor och golvmassor med mer än 500ppm saneras.

Liksanering
Vill du ha mer information eller beställa dessa tjänster av FSAB,
kontakta oss på 0771-41 09 00, så berättar vi mera.

Mögelsanering
mögelsanering fsab uppsalaI företaget finns flera års erfarenhet av denna typ av sanering.
Våran personal  som är utbildade enligt Statens provningsantalt utformade kurser i
Mögel och rötskador i byggmiljö, vi  utför en skadeutredning- därefter utförs en grundlig sanering. Film >>

Sanering av lösöre
Vid brand eller vattenskador, skadas som regel lös egendom, som kläder, textilier, prydnadssaker, maskiner, konstverk, möbler, sängkläder, elektronik mm. FSAB inventerar, packar, transporterar, magasinerar, tvättar, stryker, lagar och återtransporterar skadat och åtgärdat lösöre, direkt hem till kunden.

Städ
Efter renovering eller sanering behöver lokaler och fastigheter avslutningsstädas innan de kan öppnas för allmänheten igen. Vi utför städning av alla typer av lokaler.