Fastighetsjour

fastighetsjour fsab uppsalaVi har under hela verksamhetstiden verkat under principen att ställa upp för våra kunder när deras behov än är. Företaget har en jour som fungerar dygnet runt alla dagar året runt, där vi är anslutna till SOS Alarm. Vi har en jourmontör i Uppsala samt en arbetsledare i beredskap, dessa skall samverka vid behov. Inställelsetiden för 1:a jourhavande är 40 min oavsett vilken tid och dag i veckan. Arbetsledaren har en inställelsetid på 2 tim. Vid större skador har arbetsledaren möjlighet att kalla in mer personal .