Avfuktning

Vid avfuktning och torkning av vatten för att åtgärda fuktskador finns en rad olika torktekniker. Varje skada är unik och lösningar på problemet är nästan aldrig densamma. Den beror på hur skadan ser ut, vilken typ av material som skall torkas, byggkonstruktion,krav på torktid, ljudnivå samt energiförbrukning.

FSAB har lång erfarenhet av fuktutredningar med gedigen kunskap om byggkonstruktioner, samt hur olika material reagerar på fukt. Fuktutredningen resulterar i en utförlig teknisk dokumentation, där man fastställer eventuell förekomst av fukt, samt orsaken till att fukt uppkommit.