Högtryckstvättning vid brandsanering av parkeringsgarage.

det-utbranda-parkeringshuset-p

bild

Högtryckstvättning utföres dagligen av FSAB. Vi sanerar även klotter samt rengör fasader och tak.